PřihlášeníZamyšlení nad aktuálním postavením homeopatie v České republice

Zamyšlení nad aktuálním postavením homeopatie v České republice

Ráda bych se s vámi podělila o atmosféru vůči homeopatii na odborném medicínském poli v České republice.

Těmito slovy začíná zamyšlení předsedkyně Rady Homeopatické lékařské asociace, MUDr. Ilony Ludvíkové, nad postavením homeopatie u nás.

 A pokračuje:

Vloni v prosinci jsem se aktivně zúčastnila 6. ročníku konference Etika a komunikace v medicíně s podtitulem Kontroverze současné medicíny, která se konala pod záštitou ČLK. S velikou úctou jsem si vyslechla příspěvky opravdových osobností české medicíny (např. prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Svatopluk Býma, Csc., MUDr. Radkin Honzák, Csc. a další). Jejich jednoznačná podpora diskuze o kontroverzních tématech současné medicíny, neustálá sebereflexe a vnímání potřeby větší kolegiality napříč celou medicínou naprosto rezonovala i s mými názorovými postoji. Historické i nejnovější léčebné postupy jsou totiž vždy balancováním mezi benefity směrem ke zdraví pacienta a riziky, které daná léčebná metoda přináší. A my, lékaři, se snažíme na této hraně neustále hledat rovnováhu… čím delší klinická praxe, tím více zkušeností. Takže generační hierarchii nerespektovat by bylo v medicíně vždy krokem zpět.

Výstup z této konference v časopisu TEMPUS MEDICORUM (leden 2017) je pro nás členy, Homeopatické lékařské asociace (HLA), doslova schválením naší klinické homeopatické cesty. Zde si dovoluji citovat z příspěvku MUDr. Heleny Stehlíkové, předsedkyně Etické komise ČLK: „Ačkoli pro homeopatii neexistují validní evidence-based data a ačkoli sama představa efektu homeopatického ředění je fyzikálněchemicky nemožná, přesto v některých případech může fungovat… Etická komise ČLK před časem otázku homeopatie řešila také. Závěr zněl, že lékař je plně odpovědný za léčbu pacienta, a pokud použije ve prospěch pacienta prostředek registrovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, což homeopatika jsou, pak se nejedná o postup neetický.“ Dále uvedla: „Tedy nejprve je plně vzdělaný a odpovědný lékař, pak teprve něco k tomu. Stálý výbor evropských lékařů (CPME), jehož je ČLK členem a který hledá záruky nejvyšší kvality lékařské péče a bezpečnosti pacienta, má ve svém stanovisku ke komplementární a alternativní medicíně (CAM)… Má být dbáno, aby veřejnost nedostávala zavádějící informace.“ Tím je tedy jednoznačně potvrzeno, že hlavní cíle HLA jsou nadmíru aktuální a že je naše cesta podávání kvalitních informací směrem k odborné i laické veřejnosti nastavena správně. Je tedy na místě poděkovat za každodenní praxi všem členům HLA, kteří integrovali klinickou homeopatii do své každodenní praxe, protože to je cesta, jak ukázat kolegům, že homeopatie je právem komplementární léčebnou metodou. Pojďme více diskutovat se svými kolegy a tím otevírat dveře k homeopatii i těm, kteří váhají, zda je to užitečná cesta ke zdraví pacienta.

Když vyměníme negativní myšlenky, které občas prolétnou médii, za pozitivní pohled do budoucnosti, uvidíme smysluplné uplatnění homeopatické léčebné metody v nové personifikované medicíně (léčebné schéma bude každému pacientovi ušité doslova na míru a bude kombinací jak CAM, tak EBM léčebných metod). Uvedu jeden aktuální příklad z Itálie, kde region Toskánsko zřídil v roce 1998 homeopatickou kliniku v Lucce jako součást pilotního projektu s cílem zhodnotit proveditelnost plánu začlenění komplementárních léčebných postupů do veřejného zdravotnictví. Do dneška bylo na této klinice ošetřeno přes 4 000 pacientů a výsledkem jsou nadmíru pozitivní zprávy zejména v případě alergií, nemocí dýchacích cest a vedlejších účinků klasické léčby rakoviny. (zdroj: link.springer.com/article/10.1007%2Fs12682-014-0187-0 Integration of homeopathy and complementary medicine in the public health systém in Italy:national regulation and regional experiences.)

Chceme být přece v naší náročné každodenní klinické praxi úspěšní a šťastní, ale štěstí přece přeje jen dobře odborně připraveným.

Těším se tedy na setkávání v rámci našich vzdělávacích akcí

MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně rady HLA
 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde