PřihlášeníCharizmatická Michele Boiron na homeopatické konferenci v Praze

Charizmatická Michele Boiron na homeopatické konferenci v Praze

V sobotu 29. dubna 2017 se konala v Praze výjimečná akce. Společnost Health communication, která se zabývá především vzděláváním lékárníků, uspořádala konferenci s mezinárodní účastí, které se mimo jiné zúčastnila paní magistra Michele Boiron, dcera Jeana Boirona, jednoho ze zakladatelů největší farmaceutické firmy vyrábějící homeopatické léky.

Přečtěte si dojmy a postřehy MUDr. Hany Váňové, která se konference zúčastnila.  

Pro mne to byl svátek vidět v sále téměř 200 lékárníků a několik desítek lékařů, kteří soustředěně poslouchali všechny přednášky. Paní Michele Boiron je farmaceutka se čtyřicetiletou praxí, proto byla konference určena hlavně lékárníkům. Ale její poselství bylo mnohem hlubší. Jasně nám ukázala, kde je role lékárníka a jak moc je důležitá spolupráce lékárníka s lékařem.

Lékárník je v otázkách zdraví prvním poradcem rodiny. Během svých studií pro to získal patřičnou odbornost a navíc je velmi snadné ho kontaktovat. Vydává léky, které pacientovi předepsal lékař, ale také musí být schopen odpovědět na otázky týkající se praktických a terapeutických aspektů drobných běžných neduhů celé rodiny. To je jeho nezastupitelná role a oprávněná kompetence.

Paní Michele Boiron předala své zkušenosti, jak tuto roli zvládnout v současném světě plném informací z médií a internetu. Několikrát zdůraznila, kde má působení lékárníka limity a nastupuje kompetence lékaře.
Celá jedna její přednáška byla věnována Homeopatii a těhotenství. V tomto období může lékárník poskytnout cenné rady a přednostně doporučit homeopatické léky. Byla zmíněna těhotenská nauzea, zažívací potíže, syndrom těžkých nohou a poruchy spánku a úzkosti. V těchto případech jsou homeopatické léky velmi účinné, nebyly zjištěny žádné kontraindikace a nežádoucí účinky, což je v těhotenství obzvlášť důležité. Pro lékárníka jsou tyto indikace naprosto jasné, je potřeba jen homeopatické léky znát a umět položit správné a cílené doplňující otázky. Nestojí to moc času navíc, je to prohloubení odbornosti.

Další přednáška měla název Homeopatie a malé dítě. Cituji z přednášky: „Do rodiny se homeopatie dostává právě prostřednictvím dětí. Děti chceme před nežádoucími účinky některých léků ochránit co nejlépe. Maminky proto vyhledávají jiné terapeutické možnosti a homeopatické léky jim v tomto období přicházejí zcela oprávněně velmi vhod.“ Byly uvedeny homeopatické léky na akutní trávicí poruchy, traumatismy, běžné katary a horečky, poruchy spánku a chování. Opět s důrazem na to, že lékárník má kompetenci řešit jen akutní situace. Zde je spolupráce lékaře a lékárníka velmi důležitá. Lékař léčí terén pacienta na základě důkladného klinického vyšetření a kompletní anamnézy a lékárník je po ruce, když se vyskytne akutní problém.

To je pro nás velká výzva. Zatím je v České republice nedostatek kvalitních lékařů homeopatů, takže lékárníci často nemají pacienty se složitějším problémem kam poslat.
Na druhé straně pro lékaře homeopata je velmi výhodné, když pacient chodí do lékárny, kde homeopatii rozumí a podporují ji.

Stále tedy zůstávají v platnosti hlavní cíle homeopatické lékařské asociace, které byly stanoveny už při jejím založení v roce 2007:

  • aby každý lékař a lékárník znal homeopatii, její možnosti a limity
  • aby každý pacient dostal správný a co nejšetrnější lék, ať je homeopatický, či jiný
  • aby odpovědné instituce počítaly s homeopatií jako účinnou léčebnou metodou

Důkazem, že i v naší zemi se v tomto ohledu blýská na lepší časy, byla přednáška Bc. Romany Gogelové, porodní asistentky ze Zlína. Předala své 10 leté zkušenosti s homeopatií v předporodní přípravě, během porodu i v období šestinedělí a kojení. Na konkrétních případech přesvědčivě ukázala, jaká je síla homeopatie v těhotenství, při porodu i v prvních dnech života dítěte.

Tato témata doplnila přednáška PharmDr. Margit Slimákové, odbornice na výživu.

Celá konference byla zarámovaná přednáškami dvou farmaceutek. V úvodu paní Mgr. Irena Storová, zástupkyně ředitele ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, vysvětlila problematiku registrace homeopatických léků a pravidla reklamy. Je to důležité, protože homeopatické léčivé přípravky jsou léky a jejich registrace podléhá přesným normám. Tím je zaručena jejich bezpečnost.

V závěru konference vystoupila PharmDr. Renata Semeráková, která představila činnost a plány Farmaceutické sekce Homeopatické lékařské asociace.

Atmosféra na této akci byla jedinečná a to mi dává naději, že si každý ze zúčastněných odnesl aspoň kousek entusiasmu a spoustu cenných rad, které předala paní Michele Boiron i ostatní přednášející. Tak se krok za krokem připravuje úrodná půda pro praktikování homeopatie v každodenní praxi lékárníků i lékařů v České republice.

V rámci této konference byly představeny i výsledky studie EPI3. Je to dosud největší studie o přínosu homeopatických léků v každodenní primární péči, která proběhla v letech 2007 - 2009 ve Francii, kde má homeopatie dlouhou tradici. Tato studie dává jistotu, že jdeme společně správným směrem a že homeopatie do medicíny skutečně patří.

Zapsala MUDr. Hana Váňová

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde