PřihlášeníPostřehy z kongresu CEDH - Barcelona 2017

Postřehy z kongresu CEDH - Barcelona 2017

Šestého mezinárodního kongresu CEDH se zúčastnilo deset lékařek z ČR, které reprezentovaly naši Homeopatickou lékařskou asociaci. Organizátoři zvolili název "Homeopatie jako součást integrativní medicíny" a zvolená témata příspěvků naplnila naše očekávání. Zejména prezentace více kooperujících lékařů, přítomnost specialistů, kteří homeopatii neznají, to vše vedlo k zajímavé diskuzi. Možnost zasílání dotazů pomocí jednoduché aplikace, pak zajistil hladký průběh, včetně překladů.

Ohlasy účastnic kongresu:

MUDr. Svatava Žalmanová, gynekolog, lektorka CEDH
"Raduji se z poznání, že jsou části světa, kde je homeopatie rovnocenným partnerem klasické medicíny.“
"Pomocí homeopatie lze předvídat vývoj onemocnění u konkrétního člověka a je pak možné učinit patřičná opatření.“, 
z prezentace Dr. Guy Villana

MUDr. Magda Záchová, praktická lékařka, lektorka CEDH 
"Kongres byl skvěle organizován, měla jsem možnost vyslechnout řadu zajímavých přednášek a nasát atmosféru vzájemného sdílení.“

PharmDr. Jana Strieglerová, farmaceut, lektorka
"Byl to můj první zahraniční kongres, všechno bylo nové. Po něm se cítím být více členem velké homeorodiny.“

MUDr. Petra Hergetová, anesteziolog, chirurg
„Moc děkuji, že jsem mohla tuto úžasnou cestu sdílet s vámi!“
„U příspěvku o léku PLATINA mne překvapil úplně jiný pohled na jeho indikace.“

MUDr. Zuzana Kornelová, anesteziolog
„Pro mne bylo nejdůležitější ujištění, že jsem součástí mezinárodní lékařské společnosti, a že homeopatie je na mnohých místech už součástí klinické medicíny.“

MUDr. Karolina Kuzmiaková, gynekolog
"Naivně jsem se domnívala, že si tam odpočinu… Děkuji.“
"Homeopatie má i své jednoznačné limity, jak vyplynulo z přednášky dr. Charvet - endometriózu nevyléčí, ale výrazně stabilizuje její projevy.“

MUDr. Markéta Rédlová, neurolog
"Nejvíce mne zaujaly přednášky související s mým oborem - Dr. Villano - kogniivní poruchy a jím uvedené léky, ušité pacientům doslova na míru a přednáška dr. Saillarda a jeho kolegyň o ankylozující spondylitidě.“

Mgr. Jana Bártová, farmaceut
"Cesta na kongres mě obohatila, jak po stránce osobní, tak profesní. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tohoto týmu, který do Barcelony vycestoval. Velkým přínosem pro mě byla témata, týkající se geriatrických pacientů, jak po stránce obsahové, tak i po stránce přednesu. Je to skvělá cesta k tomu, jak získat chuť jít dál a mnohé se naučit a předat svým kolegům farmaceutům."

MUDr. Ilona Ludvíková, stomatolog, předsedkyně Rady HLA, lektorka CEDH
"Příspěvek mladého španělského lékaře o tom, jak komunikovat otázky týkající se homeopatie směrem k pacientům, odborné i laické veřejnosti i k médiím byl pro mne inspirujícím momentem. Zvláště jeho odpověď na věčnou otázku: "Jak funguje homeopatie?", odpovídá naprosto jednoduše: "Rychle a dobře.“ Takže až zase nějaký skeptik vyrazí do útoku, braňme se nekomplikovaně a pravdivě."

MUDr. Eliška Bartlová, homeopatka, lektorka CEDH
"Příjemná atmosféra a inspirace pro zdokonalování přednášejícího.“


Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde