PřihlášeníHomeopatie na kongresu Praktických lékařů pro děti a dorost

Homeopatie na kongresu Praktických lékařů pro děti a dorost

V polovině října 2017 se v Olomouci konal dvoudenní Mezioborový kongres pořádaný SPLDD tentokráte zaměřený na Onkologickou tématiku v dětském a dorostovém věku.

Homeopatická lékařská asociace se ve spolupráci s firmou Boiron představila na dvou workshopech.

MUDr. Květoslava Kacířová se v přednášce nazvané „Homeopatie jako součást péče o dítě s nádorovým onemocněním“ podělila o své dlouholeté zkušenosti získané při práci v mobilním hospici Ondrášek.

MUDr. Zdeňka Růžičková si pro posluchače připravila kasuistiku sedmnáctiletého chlapce s poměrně vzácnou diagnózou nediferencovaného Ewingova sarkomu, kde byla po dohodě a se souhlasem primáře Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol klasická léčba doplněna také léčbou homeopatickou.

Přesto, že některé kasuistiky neměly šťastný konec, vnímali posluchači (z nichž ne všichni homeopatii ve své praxi používají), že homeopatie má v léčbě i takto závažných případů význam a své opodstatnění. 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde